Altay’dan Gelen Kahraman

Tastarakay, ormanda kendine geçit bulabilmek için 5 tane bilgelik kağıdı bulmak zorunda.